Rady začinajúcim vaperom

Rady pre začínajúcich vaperov

Je zákaz predaja aj užívania elektronického inhalátora OSOBÁM DO 18 ROKOV, v našom obchode ONI NEMÔŽU NAKUPOVAŤ! Elektronický inhalátor sa neodporúča tehotným ženám, dojčiacim mamičkám, užívateľom lieku proti astme ako aj ľuďom trpiacim poruchami srdca a krvného obehu.

Elektronický inhalátor je prístroj na inhalovanie (vaping). Nevdychujeme dym, produkty spaľovania ale vodnú paru – hmlu, drobné kvapôčky vody. Elektronický inhalátor náš organizmus ochráni pred vdychovaním škodlivých produktov (decht). Vdychovaná para elektronického inhalátora môže mať v závislosti od druhu e-liquid-náplne rôzne chute, v predaji okrem tradičných a dochucovaných tabakových vôní je aj veľa iných chutí (mentol, ovocie, atd.).


Výhody:

Sú aj také elektronické inhalátory, ktoré sa veľmi podobajú „normálnym” cigaretám. Elegantné, módne, začiatočníci tieto preferujú. V našom obchode sa nachádzajú v kategóriách Joye 510, DSE801. Komu nezáleží na veľkosti a forme inhalátora nájde v našom obchode typy elektronických inhalátorov s oveľa väčšou kapacitou, ktorých akumulátory vydržia aj celý deň po jednom nabití pri normálnom použití. Takýto je napr. eGo. V súčasnosti eGo je najpestrejším a najdynamickejšie sa rozvíjajúcim typom elektronického inhalátora na trhu.


Princíp fungovania:

Väčšinou je začiatočník zvyknutý poťahovať prudko, čo sa nedoporučuje. Je nutné poťahovať naozaj veľmi jemne a dlhšie – jedno potiahnutie za cca 3 až 5 sekúnd. Pri kratších, rýchlych a prudkých potiahnutiach môže dôjsť k pretekaniu atomizéra. Medzi jednotlivými potiahnutiami je potrebné dodržiavať časový odstup, aby atomizér stihol absorbovať e-liquid. Doporučujeme v prípade, že atomizér v dôsledku prudkého potiahnutia preteká, vyfúknuť z neho všetok prebytočný e-liquid, znovu nasadiť naplnenú kapsľu a poťahovať pozvoľna.


Akumulátor/batéria
Akumulátor je zdroj prúdu, ktorý tvorí podstatnú časť inhalátora. Obsahuje elektroniku elektronického inhalátora, riadenie, napájanie celého prístroja. Na konci elektronického inhalátora niekedy je aj LED dióda, ktorá pri potiahnutí sa rozsvieti a imituje rozžeravenie konca tradičnej cigarety. LED slúži aj ako kontrolka, pri vyčerpaní akumulátora začína blikať. Akumulátory majú rôzne formy podľa typu elektronického inhalátora, ku ktorému patria. Existujú automatické aj manuálne. Automatický akumulátor sa zapne pri potiahnutí, manuálny zapíname pri potiahnutí tlačidlom. Čísla v jednotlivých typoch označujú typy spojov medzi akumulátorom a rozprašovačom. Toto typové číslo sa stalo prakticky už normou, súčiastky odlišných typov môžu byť navzájom kompatibilné. Napr. prepojenia akumulátora a rozprašovača u typov Joye 510 a eGo sú rovnaké, preto je možné ich navzájom kombinovať. Keď začiatočník ako prvé si kúpil Joye 510 a neskôr by chcel kvôli väčšej kapacite akumulátora eGo, môže bez problémov používať rozprašovač Joye 510 s akumulátorom eGo. V predaji sú aj adaptéry, ktoré umožňujú kombinovať aj typy, ktoré nie sú si navzájom kompatibilné.

Rozprašovač/atomizer/cartomizer
Druhou dôležitou súčasťou elektronického inhalátora je rozprašovač. Rozprašovač pôsobením nasávania vytvorí zo vzduchu a z arómy, ktorou je hmota náplne presiaknutá, hmlovitý vodný postrek, paru. Hmlovitá para vyzerá ako dym tradičnej cigarety. Nakoľko táto para nie je produktom spaľovania, neobsahuje žiadne škodlivé látky, ako dym tradičnej cigarety.

Patrona/cartridge/kapsľa
Arómou presiaknutá látka je v náplni, ktorú rozprašovač premení na hmlovitú paru, jemný vodný postrek.

Integrované náplne/cartomizer
U tohto systému rozprašovač a náplň tvorí jeden celok. Naskrutkujeme na akumulátor a elektronický inhalátor je funkčný. Integrované náplne normálne majú vatelínové vložky, tzv. clearomizéry nemajú vatelín. Slovo cartomizér (je to vatičkový systém, nie TANK) vzniklo spojením slov cartridge a atomizér. Ide o kombináciu atomizéra a plniteľnej kapsle v jednom kuse. Takéto riešenie sa vyznačuje ľahkou inhaláciou, menšou spotrebou energie z batérie, ľahkým plnením a v neposlednom rade je jeho použitie hygienickejšie. Nedochádza tak k zatekaniu liquidu do batérie, ani k vniknutiu surového liquidu do úst pri inhalovaní. Cartomizér nie je potrebné čistiť a vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou.

Drip Tip
Drip Tip je taká špička bez vložky, ktorá má väčší otvor a bez potreby odmontovania od rozprašovača je možné tekutinu e-liquid nakvapkať priamo do rozprašovača. Výhodou tohto typu je možnosť rýchlej zmeny arómy, nevýhodou, že pomerne často po 5-6 potiahnutí je treba nakvapkať, preto sa hodí na vapenie doma.


Systém eGo

VLASTNOSTI

eGo poskytuje unikátny dizajn, jednoduché nabíjanie, dlhú životnosť batérie v krásnej škrupinke. Výdrž batérie je individuálna a závisí od frekvencie používania, priemerne 5 až 10 hodín. Čas dobitia je 2 hodiny pri úplne vybitej batérii. Počet nabíjacích cyklov: min. 300. Nenabíjajte v eGo nabíjačke iné batérie, mohli by sa poškodiť alebo explodovať. Taktiež nenapájajte batérie z eGo do inej nabíjačky.

 

ŠPECIFIKÁCIA

Batéria eGo sa skladá z kovového tela s batériou, inteligentného mikročipu a manuálneho tlačidla.

 

MONTÁŽ

Zaskrutkujte atomizér/cartomizér/clearomizér/echomizér do príslušnej časti batérie. Nepoužívajte silu, nepreťahujte závit.

 

NABÍJANIE

Pred nabíjaním atomizér/cartomizér/clearomizér/echomizér odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek a odpojte ho. Jemne naskrutkujte batériu do príslušného otvoru v nabíjačke. Batéria zabliká 5 krát a ostane svietiť. Zmení farbu zo zelenej na červenú pri indikácii nabíjania. Ak začne svietiť na zeleno, batéria je dobitá. Vždy nabite batériu do plnej kapacity, aby ste zaistili jej dlhú životnosť. Neskladujte batériu pri vysokých teplotách alebo vo vlhkom prostredí. Zabráňte pádu batérie na zem. Manuálne nepoškodzujte batériu, neprerážajte ju ostrými predmetmi. 

 

PLNENIE KAPSLE

Pri niektorých modeloch e-inhalátorov pri plnení potrebné nakvapkať e-liquid do vatičky v kapsli. Kapsľa eGo-T neobsahuje vatičku. Jednoducho vložte prázdnu kapsľu do atomizéra, pod jemným tlakom prederavte dierku na e-liquid a kapsľu vytiahnite. Otočte kapsľu dierkou nahor a priamym priložením dávkovača e-liquidu k dierke kapsle ju naplňte do 9/10 objemu kapsle. 

 

CARTRIDGE

Cartridge jednoducho zatlačte do atomizéra, až kým sa neozve jemné kliknutie. Odstraňuje sa jednoducho vytiahnutím.

 

E-LIQUID

Aby ste zabránili presakovaniu e-liquidu z náustku kapsle, udržiavajte zátku a jej prieduch pary v čistote, aby sa v nich neusádzali nečistoty. Zotrite prebytočný e-liquid z okolia dierky na plnenie kapsle po naplnení. Ak sa vám dostane e-liquid do okolia úst, utrite ho alebo umyte vodou. Nekonzumujte! E-liquid používajte iba v súlade s návodom na použitie. Uchovávajte e-liquid mimo dosahu detí alebo domácich zvierat. Neskladujte pri vysokej teplote alebo na priamom slnečnom svetle. Neskladujte pri príliš nízkej teplote, aby ste predišli zamrznutiu e-liquidu. Nesprávne skladovanie môže zapríčiniť zrednutie alebo stratu chuti e-liquidu. 

 

ATOMIZÉR

Ak sa atomizér prehreje, počkajte s používaním e-inhalátora, až pokým sa nevráti k normálnej teplote. Ak je žeraviaca časť atomizéra suchá, pri používaní e-inhalátora môžete ucítiť spálenú pachuť. Zaistite preto dostatočné množstvo e-liquidu v kapsli.

 

POUŽÍVANIE

Stlačte tlačidlo, aby ste eGo aktivovali. Ak má baterka diódu, zak zasvieti sa LED dióda. Ak eGo začne počas používania blikať, treba dobiť batériu.

 

ČISTENIE

Ak je to potrebné, použite papierovú utierku na čistenie atomizéra, aby ste odstránili vlhkosť. 

 

UPOZORNENIE

Nepoužívajte neoriginálne komponenty. Vždy postupujte podľa návodu, aby ste predišli znehodnoteniu a poškodeniu výrobku. Neakceptujeme žiadne žiadosti o uplatnenie záruky v prípade nesprávneho používania výrobku. Ukladajte eGo oddelene, aby ste predišli poškriabaniu alebo poškodeniu napríklad od kľúčov a iných predmetov. Reklamácie založené na poškriabaní plášťa, tela atomizéra neakceptujeme. Pre vlastnú bezpečnosť nenechávajte batériu nabíjať bez dozoru. V prípade, že sa vyskytne problém s používaním eGo, kontaktujte predajcu a nesnažte sa eGo opraviť či rozoberať. Rozobratie batérie alebo mechanizmu tlačidla vedie k znefunkčneniu zariadenia a reklamácia nebude akceptovaná. Skladujte mimo dosahu kúrenia a vlhkého prostredia. Udržiavajte mimo dosahu detí a vyvarujte sa nesprávnej manipulácie s výrobkom.


Systém Joye 510

POUŽITIE

Atomizér a cartridge: odbaľte cartridge a odstráňte kryt. Nasaďte cartridge na atomizér. Zaskrutkujte batériu na atomizér. Vaša 510 je teraz pripravená na použitie. Držte manuálne tlačidlo stlačené nie dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste predišli prehriatiu atomizéra. Nepoužívajte inhalátor 510 v zvislej polohe, aby liquid nevytiekol. V prípade, ak inhalátor nepretržite parí, alebo ak prejavuje známky prehriatia, rozoberte všetky súčasti a kontaktujte predajcu. Batériu je potrebné vymeniť, ak inhalátor neprodukuje paru. Cartridge je potrebné vymeniť, ak vyparovanie zjavne zoslabne. Inhalátor 510 nespôsobuje poškodenie ľudom ani prostrediu. Odporúčame ale vyžiadať si povolenie inhalátor používať na verejných miestach. Atomizér nevyžaduje čistenie vodou, je to avšak v prípade potreby možné nasledujúcim spôsobom: vypláchnite atomizér vodou a prepláchnite ho niekoľkokrát. Potom ho vysušte fénom. Keď je úplne suchý, nasaďte novú cartridge, umiestnite ho v zvislej polohe a nechajte liquid vsakovať do atomizéra niekoľko minút. Je vhodné kvapnúť malé množstvo liquidu priamo na atomizér, aby ste akcelerovali jeho činnosť, ak je priveľmi suchý. Batéria inhalátora 510 poskytuje 200 až 250 potiahnutí na jedno nabitie. Môže byť nabitá 200 krát. Po viac ako 200 nabitiach a cykloch používania bude činnosť inhalátora pravdepodobne zoslabená. 

 

NABÍJANIE

Nabíjačka do siete: Zaskrutkujte batériu do nabíjačky a zasuňte do elektrickej zásuvky. Prvé nabíjanie by malo trvať 8 hodín, dokonca aj keď LED dióda svieti nazeleno. Používajte inhalátor 20 minút. Potom nabíjajte ďalšiu hodinu. Váš inhalátor je teraz pripravený na štandardné používanie. Štandardné nabíjanie by malo trvať 1 hodinu, dokonca aj keď LED dióda svieti nazeleno. Nepoužívajte inhalátor vo vlhkom prostredí. Nenabíjajte batériu v blízkosti zdroja tepla. Nezvárajte ani neprepichujte batériu. Ak batéria začne zapáchať, zahrievať sa, ak sa sfarbí, zdeformuje, alebo prejavuje iné abnormálne vlastnosti počas nabíjania, odpojte ju ihneď od elektrického zdroja aj od nabíjačky a ďalej ju nepoužívajte. Batéria môže byť používaná iba s originálnou nabíjačkou 510. Nepoužívajte nabíjačku na nabíjanie iných batérií. Skladujte inhalátor a všetky komponenty mimo dosahu detí a zvierat. 

 

USB NABÍJAČKA

Zaskrutkujte batériu do USB nabíjačky a zapojte do USB portu počítača, USB domácej nabíjačky alebo USB autonabíjačky. Nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí. Všetky komponenty udržiavajte mimo dosahu detí. 

 

PLNENIE KAPSLE

Pri predošlých modeloch e-inhalátorov bolo pri plnení potrebné nakvapkať e-liquid do vatičky v kapsli. T-kapsľa neobsahuje vatičku. Jednoducho vložte prázdnu kapsľu do atomizéra, pod jemným tlakom prederavte dierku na e-liquid a kapsľu vytiahnite. Otočte kapsľu dierkou nahor a priamym priložením dávkovača e-liquidu k dierke kapsle ju naplňte do 9/10 objemu kapsle. 

 

ATOMIZÉR

Ak sa atomizér prehreje, počkajte s používaním e-inhalátora, až pokým sa nevráti k normálnej teplote. Ak je žeraviaca časť atomizéra suchá, pri používaní e-inhalátora môžete ucítiť spálenú pachuť. Zaistite preto dostatočné množstvo e-liquidu v kapsli. 

 

UPOZORNENIE

Neakceptujeme žiadne žiadosti o uplatnenie záruky v prípade nesprávneho používania výrobku. Ak nosíte inhalátor 510 so sebou, noste ho oddelene, aby ste predišli poškriabaniu alebo poškodeniu napríklad od kľúčov a iných predmetov. Použitie neoriginálnych komponentov vedie k znefunkčneniu a poškodeniu inhalátora. Použitie iných cartridge ako k inhalátoru 510 vedie k poškodeniu atomizéra. Prosím odovzdajte nefunkčnú batériu v príslušnom recyklačnom alebo zbernom mieste. Pri riadení vozidla dodržujte dopravné predpisy vašej krajiny. Sústreďte sa na riadenie vozidla a na stav premávky a cesty. Nepoužívajte inhalátor počas riadenia vozidla. Inhalátor 510 využíva pokročilú technológiu mikroelektroniky a špeciálne navrhnutý, všeobecne odporúčaný ako bezpečný liquid v cartridge. Hlavné prísady v liquide sú voda a nekarcinogénne a netoxické všeobecne používané potravinárske a chuťové aditíva. 

 

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

Skladujte inhalátor 510 a jeho súčasti mimo dosahu detí a v suchom prostredí. Príprava: Nechajte atomizér uschnúť od liquidu počas noci na papierovej utierke v zvislej, stojatej polohe. Batériu počas noci dobite. Údržba: Mala by byť vykonávaná pravidelne. Vyčistite závity atomizéra, nabíjačky a batérie s utierkou navlhčenou čisteným neparfumovaným alkoholom. Čisté závity zaručujú lepší elektrický kontakt. Fúknite občas do atomizéra na odstránenie prebytočného liquidu. 


e-liquid

Sú tri základné zložky: PG (propylénglykol) a VG (rastlinný glycerín), alebo kombinácia obidvoch. Výhodou PG bázy je, že lepšie zvýrazňuje arómy na druhej strane VG poskytuje bohatší dym, vodnú paru. Tekutiny obsahujú arómy, ktoré majú široký spektrum: od tabakových aróm cez ovocné a dokonca hoci aj po slaninovú. Pred používaním e-liquidu si pozorne prečítajte informácie v popisoch produktov!

Koeficient prechodu je 30. Keď niekto chce prejsť z 0,6 mg/kus cigarety, potom má začať 0,6*30 = 18mg/ml tekutinou. Neskôr (po 1-1,5 mesiaca) môže prejsť na strednú intenzitu (11-12 mg/ml) a ďalej až na nulu. Je to individuálne, niekto môže začať hneď so strednou intenzitou. Prepočítať tekutinu na tradičnú cigaretu je veľmi problematické. Do značnej miery je to závislé od typu elektronického inhalátora, lebo sú prístroje s väčšou aj menšou spotrebou. Aj s elektronickým inhalátorom väčšej spotreby môžeme vystačiť na 2-4 dni s 10ml tekutiny. Majme na pamäti, že normálna cigareta vystačí na 10-12 potiahnutí/kus.

U p o z o r n e n i e :  e-liquidy obsahujú nikotín, ktorý sa považuje za škodlivú, návykovú látku, ktorý pri styku s pokožkou, prehltnutím môže škodiť zdraviu, ako aj vo vážnych prípadoch spôsobiť smrť. Neexistuje žiadny protiliek! Uskladňovať mimo dosahu detí a zvierat! Pri náhodnom použití tekutinu je treba okamžite vypľuť a ústa vypláchnuť vlažnou vodou! Pri použití väčšieho množstva vypite 1/2 l vody a vyvolajte zvracanie! Okamžite vyhladajte lekársku pomoc a ukážte mu fľaštičku od e-liquidu! V prípade vniknutia do očí vypláchnite oči tečúcou vodou a okamžite vyhladajte očného lekára! V prípade postriekania pokožky ju opláchnite vlažnou vodou s mydlom!


Správne používanie e-liquidu

E-liquid (kvapalina) sa premení na paru – nespáli sa. Použítie e-liquidu je prísne obmedzené. E-liquid sa nepovažuje za liek!


Obsah nikotínu je uvedený na fľaštičke vo forme X mg(= mg/ml).

Maximálne množstvo nikotínu za deň v žiadnom prípade nesmie prekročiť 60 mg.


Maximálne množstvo spotreby nikotínu:

obsah nikotínu      max. množstvo spotreby
        v e-liquide  :  e-liquidu za deň
---------------------------------------------------------
             0 mg/ml  :  nie je obmedzené
             6 mg/ml  :  max. 10.0 ml/deň
     11-12 mg/ml  :  max. 5.0 ml/deň

          18 mg/ml  :  max. 3.0 ml/deň
      
    24 mg/ml  :  max. 2.5 ml/deň

V prípade, že nastalo prehltnutie e-liquidu, alebo ak sa e-liquid dostal do styku s pokožkou, vyhľadajte lekára, ukážte mu túto informáciu spolu s fľaštičkou s e-liquidom.

Kto nemôže kupovať, používať e-liquid?

- osoby mladšie, ako 18 rokov

- nefajčiari

- tehotné, dojčiace ženy

- osoby, ktoré majú niektoré z nasledovných ochorení: srdcové choroby, vysoký krvný tlak, pľúcne ochorenia, astma

- osoby, ktoré majú alergiu na niektorú zložku e-liquidu

- ak už máte ochorenie, ktoré nedovolí použitie e-liquidu

Správne použitie e-liquidu

Ide o výrobok, ktorý je možné použiť  len s elektronickým inhalátorom, alebo podobným zariadením.

 

Možné vedľajšie účinky

- vážne alergické reakcie - vyrážky, ťažké dýchanie, tlak v hrudníku, napuchnuté ústa, tvár, pery, jazyk

- nutkanie na vracie, nevoľnosť, depresia, horúčka, zvýšenie pulzu-tepu, bolesť hlavy

V prípade, že sa vyskytne ktorýkoľvek z možných vedľajších účinkov, okamžite prestante s používaním e liquidu a vyhľadajte lekára.

 

Skladovanie e-liquidu
Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu nákupy.

- e-liquid treba skladovať mimo dosahu detí a zvierat

- po použití vrchnákom zavrite fľaštičku

- skladovať pri teplote menšej ako 25°C, chrániť pred priamym slnečným svetlom a teplom

Ďalšie upozornenia

Tekutiny je treba skladovať mimo dosahu detí a zvierat! Vyhýbajte sa styku e-liquidu s pokožkou. V prípade postriekania pokožky ju opláchnite vlažnou vodou s mydlom! Ak sa objavia vyrážky, alebo sa počas použita tohoto výrobku cítite zle, vyhľadajte lekára. Pri náhodnom použití tekutinu je treba okamžite vypľuť a ústa vypláchnuť vlažnou vodou! Pri použití väčšieho množstva vypite 1/2 l vody a vyvolajte zvracanie! Okamžite vyhladajte lekársku pomoc a ukážte mu túto informáciu a fľaštičku od e-liquidu! V prípade vniknutia do očí vypláchnite oči tečúcou vodou a okamžite vyhladajte očného lekára!


Nepoužitý e-liquid nikdy nevyhadzujte do domáceho smetiaka!

www.ele-cigarety.sk - elektronické cigarety, e-liquid a príslušentstvo k elektronickým cigaretám luxstore.sk - Predaj oblečenia svetových značiek Navštívte Ecoliquid.sk u ShopMania hladat.sk Internetový obchod, e-shop? Jahoda - najlepšie obchody Slovenska TOPlist Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ! Katalog Lion Line Centrum obchodu.eu - nakupujte výhodně, pohodlně a s přehledem
CZIN.eu Internetové obchody Super-Obchody.eu iAgent Citysearch.cz Rink.cz Ecoliquid e-liquid Catalogio
www.cigaretaelektronicka.sk | Cigareta elektronická | Elektronická cigareta | E-cigareta e-shop | Elektronické cigarety - Roudnice n. L. | Mesto Košice | Katalog Bezva Portál | Katalog.sk | Inet-Zone - Webkatalog | Katalóg stránok | Katalog-odkazů.cz | katalog stránek Začátek.cz | Inzerce | sPřehledem.cz | Výměna odkazů | Elektronická cigareta - Ecigareta.eu | Toplink - katalog odkazů | Kompletně.cz | katalogfiriem.eu - katalóg webstránok v SR a ČR | FMG.sk | Katalóg OBELIX | vsetko.info - katalóg webstránok
Copyright ©2013 ecoliquid.sk