Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

V internetovom obchode ecoliquid.sk môže nakupovať každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, ktorá počas objednávania poskytuje platné dáta, akceptuje obchodné podmienky a podriadi sa im. Zákazník prehlasuje že dovŕšil(a) 18 rokov a že objednávkou produktov v internetovom obchode ecoliquid.sk pochopil a akceptuje nasledujúce: je zákaz predaja aj užívania elektronického inhalátora OSOBÁM DO 18 ROKOV, v našom obchode ONI NEMÔŽU NAKUPOVAŤ! Elektronický inhalátor sa neodporúča tehotným ženám, dojčiacim mamičkám, užívateľom lieku proti astme ako aj ľuďom trpiacim poruchami srdca a krvného obehu. Elektronické inhalátory a náplne nie sú tabakovým výrobkom, nenapodobňujú svojim tvarom a vzhľadom tabakové výrobky, ani neslúžia ako liečivo na liečenie/prevenciu chorôb alebo stavov.ecoliquid.sk nepredáva žiadne tabakové výrobky, ani výrobky neobsahujúce tabak, ktoré sú určené na fajčenie formou zásielkového predaja. Náplne/e-liquidy môžu obsahovať nikotín, ktorý je definovaný ako vysoko návyková látka. E-liquid je prísne zakázané piť, miešať s inými potravinami, nápojmi alebo inak než je určený.


Vyhradzujeme si právo zmeny ceny tovaru. Objednávka je platná až po e-mailovom potvrdení online objednávky. Súčasne vstúpi v platnosť medzi kupujúcim a predajcom kúpnopredajná zmluva. Predajnou cenou je suma, uvedená vedľa produktu. Konečná cena za objednávku obsahuje 20% DPH ako aj poštovné.


Platobné možnosti:


Dodacie možnosti ( S l o v e n s k á   R e p u b l i k a ) :

(Keď objednávka je odoslaná (pondelok-piatok) do 11.30: deň doručenia je max. 2. pracovný deň po dni objednávky,
  keď objednávka je odoslaná (pondelok-piatok) po 11.30: deň doručenia je max. 3. pracovný deň po dni objednávky.)


Zásielka poškodená počas dopravy: viditeľne poškodenú zásielku nepreberajte a bez meškania nás kontaktujte.


Právo odstúpenia:
V záujme kupujúcich v zmysle Vládneho nariadenia kupujúci do 7 prac. dní odo dňa prevzatia tovaru môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, keď kupoval cez internet. Vrátenie kúpnej ceny je možné len za tovar, ktorý ešte nebol použitý a bol vrátený kompletne bez poškodenia, výhradne len bankovým prevodom do 15 dní po vrátení a preskúmaní tovaru. V takomto prípade žiadame k vrátenému tovaru priložiť číslo bankového účtu, číslo objednávky. Náklady za doručenie znáša kupujúci.


Záruka a ručenie:
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Na nabíjačky je 6 mesiacov, na akumulátory 3 mesiace záruky. Nabíjateľné Li-Ion akumulátory elektrických inhalátorov majú obmedzenú životnosť a ich kapacita sa postupne znižuje, je to ich prirodzená vlastnosť. Záruka v prípade akumulátorov platí len na mimoriadne poruchy, okrem prirodzeného poklesu ich kapacity, nevzťahuje sa na mechanické poškodenie, alebo na dôsledky používania v rozpore s ich účelom (napr. vniknutie tekutiny e-liquid do akumulátora).
Na rozprašovače (atomizéry/cartomizéry) poskytujeme 30 dňovú záruku, okrem rozprašovačov LR, na ktoré sa vzťahuje 8 dňová záruka výmeny.
Doba garančného servisu nie je určená, ohľadom tohto termínu je treba kupujúceho informovať a predajca/servis sa má usilovať o to, aby opravu resp. výmenu uskutočnil do 15 dní u tovaru prekračujúceho celkovú cenu 35 (slovom tridsatpät) Euro. Na trvácny spotrebný tovar platí Vládne nariadenie. Životnosť netrvácneho spotrebného tovaru je obmedzená.

Nárok na záruku sa môže uplatniť cez e-mail, alebo v bode Zákaznícky servis/Reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. 

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. 

Záruka sa nevzťahuje:
a) na opotrebenie bežným používaním výrobkov,
b) na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením,
c) na chyby spôsobené nedodržaním pokynov na používanie a údržbu,
d) na chyby, o ktorých kupujúci vie a bola na ne poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, akákoľvek chybná prevádzka produktu,
f) rozoberaním produktu, jeho spadnutie, nabíjanie inou nabíjačkou, používanie nevhodnej náplne. 


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

Spíšte reklamáciu a nezabudnite do nej zahrnúť:
a) označenie a popis chyby,
b) číslo objednávky,
c) kópiu kúpneho dokladu (faktúry),
d) kontakt na kupujúceho.

Chybný produkt kupujúci pošle doporučene (uveďte aj číslo objednávky, ďakujeme!) na našu adresu (Peter Dlhopolček – LUCATEX Raková 1600,023 51 Raková), po jeho prevzatí v čo najkratšej dobe (max. 10 pracovných dní) ho opravíme alebo vymeníme a pošleme naspäť opravenú alebo vymenenú súčiastku. Náklady poštovného znáša kupujúci, za prípadnú stratu alebo nedoručenie zodpovedá odosielateľ. Pokiaľ reklamovaný produkt nie je na sklade, ani nie je opraviteľný, zákazník má možnosť za protihodnotu nakúpiť v našom internetovom obchode, alebo vrátime finančnú hotovosť. Záručná doba sa predlžuje o dobu po ktorú chybný produkt sa nachádzal u nás, kým sme čakali na jeho výmenu.


Ochrana dát:
Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu ecoliquid.sk ručí za ochranu osobných údajov svojich zákazníkov, používa ich citlivo a podnikne všetky dostupné opatrenia bezpečnostné, technické aj organizačné na garantovanie bezpečnosti týchto údajov, ktoré používa výhradne len na uskutočnenie predaja, na odosielanie a doručovanie balíkov, údaje tretej osobe neposkytuje za žiadnych okolností.
Naše zásady ochrany dát sú v súlade s platnými nariadeniami ochrany dát, predovšetkým s nasledovným:

Koncepcia ochrany dát nášho internetového obchodu spočíva na dobrovoľnom súhlase na základe adekvátnej informovanosti, ktorú sa snaží uplatniť v každej fáze poskytovaných služieb. Poskytovateľ nemá oprávnenie na spracovanie dát, preto nie je kvalifikovaný ako spracovateľ dát.


Platnosť: od 10.01.2013


Komunikácia: 0-24 cez e-mail na adrese info@ecoliquid.sk  alebo na tel.číslo: +421915318017 (ak je to možné len pondelok-piatok: 08.00-19.00 hod. Ďakujeme.)


Prevádzkovateľ:

Peter Dlhopolček – Lucatex ,Raková 1600,023 51 Raková                                   

IČO:37207172

ič.DPH: SK1041828876

E-mail: info@ecoliquid.sk

www.ele-cigarety.sk - elektronické cigarety, e-liquid a príslušentstvo k elektronickým cigaretám luxstore.sk - Predaj oblečenia svetových značiek Navštívte Ecoliquid.sk u ShopMania hladat.sk Internetový obchod, e-shop? Jahoda - najlepšie obchody Slovenska TOPlist Pozri.sk - katalóg, vyhľadávač Vyhľadávač - Xsite.sk - taXi nájdi, čo potrebuješ! Katalog Lion Line Centrum obchodu.eu - nakupujte výhodně, pohodlně a s přehledem
CZIN.eu Internetové obchody Super-Obchody.eu iAgent Citysearch.cz Rink.cz Ecoliquid e-liquid Catalogio
www.cigaretaelektronicka.sk | Cigareta elektronická | Elektronická cigareta | E-cigareta e-shop | Elektronické cigarety - Roudnice n. L. | Mesto Košice | Katalog Bezva Portál | Katalog.sk | Inet-Zone - Webkatalog | Katalóg stránok | Katalog-odkazů.cz | katalog stránek Začátek.cz | Inzerce | sPřehledem.cz | Výměna odkazů | Elektronická cigareta - Ecigareta.eu | Toplink - katalog odkazů | Kompletně.cz | katalogfiriem.eu - katalóg webstránok v SR a ČR | FMG.sk | Katalóg OBELIX | vsetko.info - katalóg webstránok
Copyright ©2013 ecoliquid.sk